Home / PNL

PNL

PNL – Programació Neurolingüística

pnl 270 x192És una disciplina enfocada a obtenir l’excel·lència personal.

La PNL aporta eines al client per al seu profund autoconeixement, i el desenvolupament de l’observació, mitjançant
l’aprenentatge de tècniques que li permetran ampliar i potenciar les seves capacitats d’influir positivament en els altres.
La PNL és molt efectiva en el treball amb creences limitadores, doncs disposa d’un ampli ventall de tècniques per fer conscient al client com està organitzada internament la informació de patrons improductius i creences, i a través d’una intervenció amb PNL específica i personalitzada, modificar aquests patrons neutralitzant la creença, produint-se canvis poderosos en l’actitud i per tant en els comportaments.
Realitzem sessions individuals

 


 

PNL generativa

pnl y trances generativos 274 x 223La pnl generativa permet crear estats generatius que serveixen per generar un estat intern que sigui potenciador i possibiliti afrontar de manera eficient qualsevol repte o objectiu des de la ment creativa.

Mitjançant eines específiques en aquest àmbit s’accedeix a una profunda connexió amb un mateix, a crear consciència pròpia, i des d’aquesta consciència millorar les nostres relacions amb els altres, ja que la capacitat de connectar amb l’altre, dependrà de la capacitat que tinguem de connectar amb nosaltres mateixos.

L’estrès al que estem sotmesos en el nostre dia a dia dificulta la concentració i el sentir-nos plenament connectats i en coherència interna per trobar respostes encertades que ens guiïn a l’hora de prendre decisions.

Són generatius, perquè transformen un estat de dificultat, en un estat de plenitud i equilibri intern, on és possible accedir a un estat ampliat de consciència, en contacte directe amb la part creativa i des d’allí trobar les respostes que necessitem. Altament recomanat per a nivell elevats d’estrès

S’aconsegueix un alt grau de positivisme intern i en definitiva, una profunda transformació personal.

Realitzem sessions individuals i en format de taller grupal.

Top