Home / Coaching

Coaching

Coaching individual

El coaching individual, facilita i ajuda al client a aclarir la visió d’un objectiu d’índole personal o professional, possibilita la presa de decisions i l’apoderament personal perquè, amb una actitud proactiva, s’enfoqui plenament en la consecució de les seves metes. Aporta grans beneficis tant a nivell de creixement i desenvolupament personal com professional.

La grandesa d’aquesta disciplina resideix en que, sense influir ni assessorar, treballem al costat dels nostres clients per treure a la llum i realçar les seves potencialitats. Li acompanyem convidant-li a explorar el seu present, a ser conscient de possibles bloquejos, creences o comportaments improductius que li impedeixen avançar, i descobrir els seus propis recursos interns per canviar-los, trobar les seves pròpies respostes, i transformar-les en accions cap a l’objectiu desitjat


Coaching grupal i “team building”

Les nostres sessions de coaching grupal, aporten un augment de la motivació, i un alt grau d’energia de grup generada per l’emoció que suposen, les experiències compartides, i l’autodescobriment personal a través dels altres.

Aconseguim un sentiment d’apoderament global, creació de sinergies, i un teixit de confiança entre els participants, amb un alt sentiment de cohesió i autoconfiança que aporta solidesa al grup o equip de treball, per afrontar amb energia i determinació els seus objectius.


Coaching executiu i organitzacional

Coaching ejecutivo organizacional y sistemico 596 x397El coaching executiu està dirigit a l’entorn empresarial. El seu objectiu està centrat en crear consciència i millorar la capacitat d’observació pròpia i de l’entorn organitzatiu, comprendre’l i ampliar perspectiva per generar canvis que transformin el pensament i les accions en creixement conjunt de l’organització i les persones que la formen.

Realitzem processos d’acompanyament individual a directius en moments de canvi, identificació i alineació de valors propis amb els corporatius, autoconeixement per al desenvolupament d’un estil de lideratge eficient, gestió del temps, relacions interpersonals, comunicació, resolució de conflictes, i equips de treball.

 

Top